Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
4300 m2
cena za m2
22.09 zł
Typ
budowlana
Murów, dnia 7 listopada 2019 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i § 6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) WÓJT GMINY MURÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości: L.p. Nr działki/ km. Nr KW Pow. m2 Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wartość sprzedaży zł 1. 254 km. 1 OP1U/00029946/2 4300 Kały Działka gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Kały, Gmina Murów, powiat opolski. Działka położona jest w pośredniej strefie wsi w sąsiedztwie lasu (Stobrawski Park Krajobrazowy) i zabudowań o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zagrodowej, gospodarczej oraz pól uprawnych. Położenie we wsi ze średnio dogodnym dostępem do obiektów handlowo – usługowych czy użyteczności publicznej. Działka położona przy ulicy Opolskiej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny, wydłużony prostokąt, bez utrudnień w swobodnej zabudowie. Teren nieruchomości równy i płaski. Działka niezagospodarowana, porośnięta z możliwością uzbrojenia w energię elektryczną i wodę. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: RIVb - 0,4300 [ha]. Od 1 stycznia 2003 roku brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kały. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów działka oznaczona jest symbolem „MN” – co stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 95 000,00 zł + koszty dokumentacji w wysokości: 826,50 zł brutto Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Murów, przy ul. Dworcowej 2, pokój nr 15. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w wysokości 9 000,00 zł może być wniesione w pieniądzu - do dnia 7 grudnia 2019 roku na konto bankowe Urzędu Gminy Murów – Bank Spółdzielczy Łubniany Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003.. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabywanej nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przechodzi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu. Uczestnicy przetargu winni: - posiadać dowód wpłaty wadium, - legitymować się dowodem osobistym, - osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot, - w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo) na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Dodatkowe warunki przetargu na ww. nieruchomość można uzyskać w Urzędzie Gminy Murów, przy ul. Dworcowej 2, pokój nr 17 lub telefonicznie (77) 42 14 034 wew. 119. Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Z up. Wójta /-/ mgr inż. Magdalena Piontek Zastępca Wójta Kontakt: Urząd Gminy Murów tel: (77) 42 14 034 wew. 118 ug@murow.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: (77... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry