Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
560 m2
cena za m2
76.79 zł
Typ
budowlana
Wyciąg z ogłoszenia Burmistrz Miasta Sandomierza Ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2. 1. dz. nr 1027/14 o pow. 0,0560 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 43.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 4.300,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/14” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 2. dz. nr 1027/15 o pow. 0,0424 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 38.200,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.800,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/15” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 3. dz. nr 1027/16 o pow. 0,0585 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52.600,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 5.300,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/16” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 4. dz. nr 1027/18 o pow. 0,0614 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55.300,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 5.500,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/18” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 5. dz. nr 1027/19 o pow. 0,0547 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49.250,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 4.900,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/19” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 6. dz. nr 1027/20 o pow. 0,0602 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54.200,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 5.400,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/20” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 7. dz. nr 1027/21 o pow. 0,0852 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.200,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 6.500,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/21” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 8. dz. nr 1027/22 o pow. 0,0840 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69.900,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 7.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 25.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 1027/22” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04.12.2019r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się 4 marca 2020r. i zakończyły wynikiem negatywnym. Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kruków” podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury. Do działek: 1027/14, 1027/15, 1027/16, 1027/18, 1027/19, 1027/20, 1027/21, 1027/22 będzie ustanowiona służebność drogowa przez działkę nr 1027/9. Przez działkę nr 1027/14 i 1027/18 przebiega kanalizacja sanitarna, przez działki nr 1027/21 i 1027/22 przewód wodociągowy. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności. Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący. Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3, opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu www.sandomierz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sandomierz.pl Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 8154145, lub 15 8154121/, e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, edyta.duma@um.sandomierz.pl Z up. Burmistrza mgr Paweł Niedźwiedź ZASTĘPCA BURMISTRZA Kontakt: Urząd Miasta Sandomierz tel: 15 8154145 barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 15 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry