Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1216 m2
cena za m2
75.66 zł
Typ
budowlana
PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 4 i 5 miasta Nowa Sól, stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto Lp. KW Nr Pow. w ha Oznaczenie nieruchomości Termin zagospodarowania Cena wywoławcza netto Wadium 1. ZG1N/00017795/6 0.0966 0.0250 Łącznie: 0.1216 działka nr 1140/8 działka nr 1/12 obręb 4 i 5 miasta Nowa Sól brak 92.000,00 zł 9.000,00 zł 2. ZG1N/00017795/6 0.0795 0.0149 Łącznie: 0.0944 działka nr 1140/9 działka nr 1/11 obręb 4 i 5 miasta Nowa Sól brak 71.000,00 zł 7.000,00 zł 3. ZG1N/00017795/6 0.0808 0.0134 Łącznie: 0.0942 działka nr 1140/10 działka nr 1/10 obręb 4 i 5 miasta Nowa Sól brak 71.000,00 zł 7.000,00 zł 4. ZG1N/00017795/6 0.0853 0.0078 Łącznie: 0.0931 działka nr 1140/14 działka nr 1/6 obręb 4 i 5 miasta Nowa Sól brak 70.000,00 zł 7.000,00 zł 5. ZG1N/00017795/6 0.0991 działka nr 1140/57 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 67.000,00 zł 7.000,00 zł 6. ZG1N/00017795/6 0.0792 działka nr 1140/58 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 53.000,00 zł 5.000,00 zł 7. ZG1N/00017795/6 0.0852 działka nr 1140/60 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 57.000,00 zł 6.000,00 zł 8. ZG1N/00017795/6 0.0985 działka nr 1140/61 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 66.000,00 zł 7.000,00 zł 9. ZG1N/00017795/6 0.1188 działka nr 1140/62 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 80.000,00 zł 8.000,00 zł 10. ZG1N/00017795/6 0.0950 działka nr 1140/63 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 64.000,00 zł 6.000,00 zł 11. ZG1N/00017795/6 0.0780 działka nr 1140/64 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 53.000,00 zł 5.000,00 zł 12. ZG1N/00017795/6 0.0707 działka nr 1140/66 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 48.000,00 zł 5.000,00 zł 13. ZG1N/00017795/6 0.0727 działka nr 1140/67 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 49.000,00 zł 5.000,00 zł 14. ZG1N/00017795/6 0.0750 działka nr 1140/70 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 51.000,00 zł 5.000,00 zł 15. ZG1N/00017795/6 0.0751 działka nr 1140/71 obręb 4 miasta Nowa Sól brak 51.000,00 zł 5.000,00 zł Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 ze zm.) Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Znajdujące się na nieruchomościach drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywcy mogą usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. Urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2018.1614.). Terminy poprzednich przetargów na w/w grunty: 24 sierpnia 2018r., 4 października 2018r., 9 listopada 2018r., 13 grudnia 2018r., 25 stycznia 2019r., 8 marca 2019r., 12 kwietnia 2019r., 17 maja 2019r., 28 czerwca 2019r., 8 sierpnia 2019r., 25 października 2019r., 14 lutego 2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2. Wadium, w pieniądzu, należy wnieść najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać numery działek, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne, - w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne. Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.). Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343. Sporz: P. Anioł Kontakt: Urząd Miasta Nowa Sól tel: 68 4590343 nowasol@nowasol.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 68 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry