Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1083 m2
cena za m2
25.61 zł
Typ
budowlana
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 80/2020/GN z dnia 7 maja 2020r. Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4. 1. dz. nr 2133/17 o pow. 0,1083 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.740,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.800,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „wadium – dz. nr 2133/17” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 2. dz. nr 2133/18 o pow. 0,1197 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.445,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.100,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/18” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 3. dz. nr 2133/19 o pow. 0,1058 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.400,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/19 na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 4. dz. nr 2133/20 o pow. 0,1072 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 28.215,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.800,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/20” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 5. dz. nr 2133/21 o pow. 0,1050 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.305,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/21” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 6. dz. nr 2133/22 o pow. 0,1050 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.645,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.700,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/22” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 7. dz. nr 2133/23 o pow. 0,1175 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.820,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.300,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/23” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. 8. dz. nr 2133/24 o pow. 0,1036 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27.170,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.700,00 zł płatne najpóźniej do dnia 02.06.2020r. z dopiskiem „ wadium – dz. nr 2133/24” na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu BS Sandomierz Nr 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 17.08.2015r. znak: UA.6730.67.2015 działki przeznaczone są pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, wolnostojącymi z garażami, ze zjazdami indywidualnymi na każdą działkę. I przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się 13 listopada 2019r. i zakończyły wynikiem negatywnym. Obciążenia i zobowiązania dotyczące w/w nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.10.2018r. Przeznaczenie nieruchomości - brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności. Kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Sandomierza może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości pokrywa kupujący. Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel./15 81540145, lub 15 8154121/, www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl e-mail: barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl, edyta.duma@um.sandomierz.pl Warunki przetargu, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Sandomierza www.bip.um.sandomierz.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miejskim Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pokój 105. Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec Kontakt: Urząd Miasta Sandomierz tel: 15 8154145 barbara.rajkowska@um.sandomierz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 15 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry