Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
68.44 m2
cena za m2
3068.38 zł
Liczba pokoi
3
Piętro
1
Prezydent Miasta Nowa Sól o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek Lp. KW Nr Opis nieruchomości Opis lokalu Cena wywoławcza Wadium 1. ZG1N/00022578/7 obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Muzealna 12 działka 654 o pow. 0.0423 ha udział w gruncie 0,211 budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2207 lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 68,44 m2 w tym: trzy pokoje, kuchnia, WC, korytarz, położony na I piętrze 210.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków 21.000,00 zł 2. ZG1N/00022575/6 obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Wrocławska 9 działka nr 554/7 o pow. 0.0367ha działka nr 554/9 o pow. 0.0096ha łącznie 0.0463ha udział w gruncie 0,040 budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2256 lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 33,90m2 jeden pokój oraz kuchnia, WC wspólne na klatce schodowej, położony na II piętrze – poddasze (III kondygnacja) 100.000,00 zł wylicytowana cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków 10.000,00 zł 3. ZG1N/00019035/5 obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Dąbrowskiego 7 działka nr 334/2 o pow. 0.0338ha udział w gruncie 0,034 lokal mieszkalny nr 14 o pow. użytkowej 26,00m2 jeden pokój, łazienka z WC oraz pomieszczenie pomocnicze - kuchnia, położony na III piętrze (IV kondygnacja) 43.000,00 zł 4.000,00 zł Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Poprzednie przetargi na lokal z pozycji nr 2 odbyły się w dniach: 25.10.2019 r. i 28.02.2020 r. Poprzedni przetarg na lokale z pozycji nr 1 i 3 odbyły się w dniu: 28.02.2020 r. Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2. Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne, - w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne. Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108). Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343. Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności pod nr tel. 68 3882583, w wyznaczonych poniżej terminach: w dniu 2 kwietnia 2020 roku: - ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 9:00 – 9:20 - ul. Muzealna 12/1 w godzinach 9:30 – 9:50 - ul. Dąbrowskiego 7/14 w godzinach 10:00 – 10:20 w dniu 9 kwietnia 2020 roku: - ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 9:00 – 9:20 - ul. Muzealna 12/1 w godzinach 9:30 – 9:50 - ul. Dąbrowskiego 7/14 w godzinach 10:00 – 10:20 w dniu 16 kwietnia 2020 roku: - ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 9:00 – 9:20 - ul. Muzealna 12/1 w godzinach 9:30 – 9:50 - ul. Dąbrowskiego 7/14 w godzinach 10:00 – 10:20 Sporządził Tomasz Plawgo Kontakt: Urząd Miasta Nowa Sól tel: 68 4590343 nowasol@nowasol.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 68 ... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry