Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
18847.39 m2
cena za m2
284.27 zł
Ogłoszenie o przetargu Syndyk masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Zawierciu, ul. Towarowa 18 (sygn. akt VIII GUp 8/16, Sąd Rejonowy w Częstochowie), w oparciu o postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 16 października 2019r. ogłasza następujący przetarg na wybór nabywcy majątku będącego składnikiem masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o.: Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Przetargiem objęte są następujące składniki majątkowe: a. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064249/5, to jest działek oznaczonych numerami 32/36, 32/35, 32/23, 32/32, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami 32/30, 33/9, 33/10. Łączna powierzchnia użytkowa działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi 50.740m2. Powyższe działki zabudowane są zespołem budynków Huty Szkła o łącznej powierzchni użytkowej 18.426,72m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami dojazdowymi, b. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00065152/5, to jest działki 30/3 o powierzchni użytkowej 2.093m2 zabudowanej częścią budynku produkcyjnego Sprężarkowni Huty Szkła o powierzchni użytkowej 420,67m2, c. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064793/3, to jest działki 33/13 z wyłączeniem działki oznaczonej numerem 33/12. Łączna powierzchnia użytkowa działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 232m2. Powyższa działka jest działką niezabudowaną, d. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w księdze wieczystej oznaczonej numerem CZ1Z/00064792/6, to jest działki 32/28 o powierzchni użytkowej 3.975m2 zabudowanej budynkami wymagającymi rozbiórki, e. Ruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, AGD oraz RTV, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z treścią załącznika numer jeden do warunków przetargu. 1. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 5.357.727,51zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 51/100) i stanowi 85% oszacowanej wartości wszystkich składników masy upadłości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży w ramach przetargu, zgodnie z treścią spisu inwentarza złożonego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. (aktualizacja spisu inwentarza dokonana przez syndyka w dniu 29 marca 2019r.) oraz załączonego do spisu inwentarza operatu szacunkowego z dnia 30 grudnia 2017r. wyceny ruchomości z dnia 01 lutego 2018r. 2. Cena Przedmiotu Sprzedaży powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez zainteresowanego udziałem w przetargu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, to jest w kwocie 535.772,75zł (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 75/100). 4. Wadium w wysokości wskazanej powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o. o numerze 82 1540 1128 2112 9098 9340 0001 (BOŚ Bank S.A.) najpóźniej na dwa dni przed terminem przetargu, podając w tytule przelewu: „opłata z tytułu wadium w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Huty Szkła „Zawiercie” Sp. z o.o.”. 5. Ze stanem prawnym Przedmiotu Sprzedaży, spisem inwentarza wraz z operatem szacunkowym i wyceną oraz z Warunkami Przetargu będzie można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu – w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach przy ul. Ligockiej 15, tel. 32/4281801. 6. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu jest uprawniona do oględzin nieruchomości oraz rzeczy ruchomych będących przedmiotem sprzedaży w przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oględzin. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin może brać udział upoważniony przez Syndyka pracownik. 7. Oferty spełniające wymogi formalne należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, w terminie do dnia 28 listopada 2019r. nie później niż do godz. 15.00. 8. Oferty mogą być także składane za pomocą listów poleconych – z zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie, w podanym wyżej adresie w terminie, to jest do dnia 29 sierpnia 2019r. 9. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego – Komisarza i w obecności przybyłych oferentów. 10. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29 listopada 2019r., godz. 14.00, sala 108 w gmachu Sądu Rejonowego w Częstochowie znajdującym się przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. 11. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. 12. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/ 428 18 01. Kontakt: Syndyk Jacek Pietrzela tel: 32/428 18 01 kancelaria@jacekpietrzela.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 32/... ...Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
Do góry